Solbakken som organisation

Specialviden vedr. mennesker med fysisk funktionsnedsættelse og/eller kognitive dysfunktioner

Solbakken har mange års erfaring med at hjælpe, støtte og vejlede både private, kommuner og institutioner i, hvordan man takler det at have en varig funktionsnedsættelse, samt hvilke særlige foranstaltniger der kræves for at give børn, unge og voksne de bedst mulige forudsætninger for at leve et aktivt liv.

Vi tilbyder hjælp til:

Bolig

 • Bosteder med driftsoverenskomst
 • Private bosteder- individuelt planlagt
 • Støtte i egen bolig

Vejledning

 • Specialrådgivning til familier, kommuner og institutioner
 • VISO-leverandør 
 • Hjælpemidler

Arbejde

STU

 • Udarbejdelse og opfølgning af STU plan
 • Individuelt planlagt
 • Tæt opfølgning

Udredninger

 • Neuropædagogisk
 • Job, skole mm.
 • Boligforhold mm. 

Den Sociale Lovgivning

 • Rådgivning og vejledning
 • Kurser, temadage, forderag mm.
 • Hjælp til ankesager mm.

Solbakken

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Tlf. 87 39 64 00

Kort

 Forstander
Flemming Lehm
Tlf. 20 78 67 31
e-mail: fll@aarhus.dk