Karetmagertoftens botilbud

 

 

 

 

 

 

 

Boligerne i Karetmagertoften er kommunens anviste boliger.

Solbakkens medarbejdere yder personlig, praktisk og pædagogisk støtte.

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskadede. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Solbakken har særlig viden indenfor koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger.
Solbakken er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus kommune.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er servicelovens paragraffer. Solbakkens medarbejdere yder den personlige, praktiske og pædagogiske støtte efter §§ 83 og 85, og forvalter ledsagerordning efter § 97.

Formål

Formålet med at bo på Karetmagertoften er, at du med personlig og praktisk hjælp samt støtte og vejledning udvikler, og udnytter dine ressourcer bedst muligt, så du opnår en så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som mulig.

Din bolig

I Karetmagertoften lejer du en 2-værelses lejlighed med eget bad, køkken og en lille have. Du bor derfor selvstændigt og kan forvente at være alene i en del timer ad gangen, med mulighed for kald når du har brug for hjælp.

Du tegner almindelig lejekontrakt med ALBOA. Det er altså din bolig, og du kan derfor bo der, til du opsiger dit lejemål. Hvis du ikke længere har brug for den støtte, Solbakkens medarbejdere tilbyder, vil du af din sagsbehandler sandsynligvis blive anmodet om at opsige dit lejemål.

Fællesskabet

Både beboere og medarbejdere tager initiativer til fællesskab omkring fælles madordning, hyggeaftener, fester mv. for at styrke nabo- og fællesskab.

På beboermøderne informeres om div. sociale arrangementer.

Brugerindflydelse

I Karetmagertoften lægger vi vægt på brugerindflydelse. Det er derfor en forventning, at du deltager i beboermøder. På møderne gives forskellige informationer, og der indgås aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer mm.

Ved ansættelse af nyt personale, har du som beboer en repræsentant i ansættelsesudvalget, og har indflydelse på valget af ny medarbejder.

Solbakken udarbejder fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for at komme med indlæg omkring dine ideer, synspunkter og oplevelser.

Praktiske oplysninger Karetmagertoften

Karetmagertoften 42
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Tina Thesbjerg
Tlf. 22 76 57 32
e-mail: tthe@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 22 76 79 48 eller 22 74 93 28
e-mail:
holme.solbakken@aarhus.dk

Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Karetmagertoften på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.