Egebæksvejs botilbud

Boligerne på Egebæksvej er kommunalt anviste boliger. Solbakkens medar­bejdere yder personlig, praktisk og pædagogisk støtte.

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskadede. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Lovgrundlag

Bofællesskabet Egebæksvej drives efter servicelovens § 108 og § 85.

Formål

Formålet med at bo i Bofællesskabet Egebæksvej er, at du med personlig og praktisk hjælp samt støtte og vejledning udvikler og udnytter dine ressourcer bedst mu­ligt, så du opnår en så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt.

Formålet kan også være at fasholde de tillærte færdigheder, så din livskvalitet kan bevares.

Da alle taber færdigheder med alderen, kan formålet med opholdet ændre sig over tid, både i den praktiske og den pædagogiske hjælp og støtte.

Din bolig

I Bofællesskabet Egebæksvej bor du sammen med op til 11 andre borgere med fysisk funkti­onsnedsættelse og kognitive dysfunktioner.

Din bolig består af et stort værelse med eget bad, som du kan indrette efter eget ønske, dog skal der tages hensyn til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø.

Der er fællesrum, fælleskøkken og vaskri mv.

Forventninger

Ved indflytning i Bofællesskabet Egebæksvej holder vi et møde, hvor vi drøfter gensidige forventninger. Når du har boet 3­-4 måneder på Egebæksvej, holder vi igen et møde, hvor vi drøfter, om der er behov for justering i forhold til de gensidige forvent­ninger.

Fælleskab og brugerindflydelse

I Bofællesskabet Egebæksvej ligger vi vægt på brugerindflydelse. Det er derfor en forventning, at du deltager i husmøder, hvor der gives gensidige informationer og indgåes aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mv.

Ved ansættelse af nye medarbejdere, har du som beboer altid en repræsentant i ansættelsesudvalget, og har indflydelse på valget af ny medarbejder.

Solbakken udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for, at komme med indlæg omkring dine ideer, synspunkter og oplevelse.

Praktiske oplysninger Egebæksvej

Egebæksvej 34
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Katarina Hansen
Tlf. 24 22 76 91
e-mail: kskou@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 22 73 29 95 eller 41 87 33 23
e-mail:
egebaeksvej.solbakken@msb.aarhus.dk

Indkøbsmuligheder

Der er knap 500 m. til Kridthøj Torv, hvor du blandt andet finder Brugsen, en kiosk, en fiskehandler og en bager.

Offentlige transportmuligheder

Der er busstoppesteder i nærheden på Rosenvangs Allé og på Oddervej (ud for Hestehavevej)

Visitation

Visitation til Bofællesskabet Egebæksvej foregår via Aarhus Kommune.