Dig og medarbejderne

I Absalonsgade er der ansat pædagoger og medhjælpere, der kan hjælpe, støtte og vejlede dig.

Vi har også mulighed for at tilbyde dig seksualvejledning og psykologbistand.

Personlig og praktisk hjælp

Du vil få hjælp til det du ikke selv kan klare pga. dit handicap.

Du kan få hjælp til personlige hygiejne og den nødvendige praktiske hjælp til dagligdagen opgaver.

Støtte og vejledning

Ud fra princippet om hjælp til selvhjælp støtter og vejleder Ansalonsgades medarbejdere dig med udgangspunkt i dine ønsker og behov fx omkring:

  • livskvalitet og ressourcer
  • personlig hygiejne
  • fritidsaktiviteter og ansøgning om ledsager
  • dagbeskæftigelse
  • kontakt til offentlige instanser
  • rengøring og tøjvask
  • indkøb, madlavning, sund levevis

Kontaktperson

Du vil få en kontaktperson fra medarbejdergruppen, som i samarbejde med dig vil sikre, at dine behov bliver varetaget i det omfang, du har brug for det.

Der afholdes møde mellem dig og din kontaktpædagog ca. hver 14 dag eller efter behov. Her drøftes der emner, som både du og vi syntes er vigtige.

Delhandleplansmøde

Du og din kontaktpædagog udarbejder en delhandleplan mindst en gang om året. I delhandleplanen beskrives, hvilke mål og delmål du har for din fremtid. Disse beskrives med fokus på det, du synes er vigtigt.

Der afholdes delhandleplansmøde med dig og din sagsbehandler mindst en gang om året. På mødet deltager du, din kontaktperson, afdelingsleder og evt. andre efter dit ønske.

På delhandleplansmødet drøftes spørgsmål, der omhandler dine fremtidsplaner, dine hjælpemidler, dit dagtilbud og de helt overordnede mål i din delhandleplan. Du er selv med til at udarbejde og godkende mødeoplægget.

Fysioterapi og ergoterapi

Du vil gennem din læge kunne få henvisning til fysioterapi og herefter kunne modtage fysioterapi på klinik eller i din bolig.

Hvis du har behov for ergoterapi fx i forbindelse med ansøgning om og tilpasning af hjælpemidler, skal din betalingskommune kontaktes.

Praktiske oplysninger Absalonsgade

Absalonsgade 30 A
8000 Aarhus C

Afdelingsleder
Tina Thesbjerg
Tlf. 22 76 57 32
e-mail: tthe@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 87 13 41 34 eller 22 48 08 74
e-mail:
absalon.solbakken@aarhus.dk

Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Boenheden på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.