Dig og medarbejderne

I Bofællesskabet Egebæksvej er der ansat pædagoger, medhjælpere, og en social- og sundhedsassitent, der vil hjælpe, støtte og vejlede dig.

Personlig og praktisk hjælp

Du vil få hjælp til det, du ikke selv kan klare på grund af dit handicap. Du kan få hjælp til den personlige hygiejne og den nødvendige praktiske hjælp til daligdagens opgaver.

Støtte og vejledning

Ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, støtter og vejleder Boenhedens medarbejdere dig, med udgangspunkt i dine ønsker og behov fx omkring:

  • livskvalitet og ressourser
  • personlig hygiegne
  • fritidsaktiviteter og ansøgning om ledsager
  • dagbeskæftigelse
  • kontakt til offentlige instanser
  • rengørring og tøjvask
  • indkøb, madlavning og sund levevis

Kontaktperson

Du vil få en kontaktperson fra medarbejdergruppen, der i samarbejde med dig vil sikre, at dine behov bliver vareta­get i det omfang, du har brug for det.

Der afholdes et møde mellem dig og din kontaktperson ca. hver 14. dag eller efter behov. Her drøftes der emner, som både du og vi synes er vigti­ge.

Delandleplansmøde

Du og din kontaktpædagog udarbejder en delhandleplan mindst en gang om året. I delhandleplanen beskrives, hvilke mål og delmål du har for din fremtid. Disse beskrives med fokus på det, du synes er vigtigt.

Der afholdes delhandleplansmøde med dig og din sagsbehandler mindst en gang om året. På mødet deltager du, din kontaktperson, afdelingsleder og evt. andre efter dit ønske.

På delhandleplansmødet drøftes spørgsmål, der omhandler dine fremtidsplaner, dine hjælpemidler, dit dagtilbud og de helt overordnede mål i din delhandleplan. Du er selv med til at udarbejde og godkende mødeoplægget.

Fysioterapi og ergoterapi

Du vil gennem din læge kunne få henvisning til fysioterapi og herefter kunne modtage fysioterapi på klinik eller i din bolig.

Hvis du har behov for ergoterapi fx i forbindelse med ansøgning om og tilpasning af hjælpemidler, skal din betalingskommune kontaktes.

Praktiske oplysninger Egebæksvej

Egebæksvej 34
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Katarina Hansen
Tlf. 24 22 76 91
e-mail: kskou@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 22 73 29 95 eller 41 87 33 23
e-mail:
egebaeksvej.solbakken@msb.aarhus.dk

Indkøbsmuligheder

Der er knap 500 m. til Kridthøj Torv, hvor du blandt andet finder Brugsen, en kiosk, en fiskehandler og en bager.

Offentlige transportmuligheder

Der er busstoppesteder i nærheden på Rosenvangs Allé og på Oddervej (ud for Hestehavevej)

Visitation

Visitation til Bofællesskabet Egebæksvej foregår via Aarhus Kommune.