Botilbud

Bolig med støtte - erfaringer og løsninger tilpasset den enkelte

 

 

 

 

Solbakken har i mange år arbejdet med mennesker med varigt nedsat fysisk funktionsevne og botilbudene udvikles løbende, fordi hver enkelte unge har individuelle behov for støtte. Solbakken er en selvejende institution under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Der er indgået driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskadede. Alle borgere har behov for pædagogisk støtte i varierende omfang. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Solbakken har særlig viden indenfor koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser det har at vokse op med et handicap.

Der tilbydes boliger med behovsbestemt støtte af erfarent og engageret personale, der er organiserede i personlige kontaktpædagogordninger. Der kan ydes hjælp og støtte til personlig pleje, praktisk hjælp og støtte til personlig udvikling og afklaring i forhold til en mere selvstændig voksentilværelse.

De borgere der har størst støttebehov, bor på boenheden i Odder, andre bor i bofællesskaber/lejligheder i Aarhus.
Der er ansat cirka 50 pædagoger og medhjælpere på Solbakkens forskellige dag- og døgntilbud

Serviceinformation-Boenheden-maj-2009.pub-m.-forsidetekstSide1Billede0008.jpg

Bofællesskabet Egebæksvej

Egebæksvej 34, 8270 Højbjerg

Læs mere

1.jpg

Botilbuddet Pottemagertoften

Pottemagertoften 110, 8270 Højbjerg

Læs mere

Serviceinformation-Kareten-maj-2009Side4Billede0002.jpg

Karetmagertoften

Karetmagertoften 54A - 66 / 119 og Hattemagertoften 37, 8270 Højbjerg

Læs mere

Serviceinformation-Absalonsgade-maj-2009Side1Billede0006.jpg

Absalonsgade

Absalonsgade 30 A-F, 8000 Århus C

Læs mere

Birkelunden

Tekst under oprettelse

Læs mere

Birkebo

*BIRKEBO ER ET BOFÆLLESSKAB FOR VOKSNE*

Læs mere

Birkedalen

*BIRKEDALEN ER ET BOFÆLLESSKAB FOR 12 UNGE OG VOKSNE*På Birkedalen bor der 12 unge og voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. En del af beboerne har boet på Birkebakken indtil de blev 18 år. *Faglig profil* Pædagogisk arbejder vi med anerkendende pædagogik, og vi tager afsæt i Bo Hejlskovs udviklingspsykologi. Vi har fokus på den enkelte beboers situation og behov, og vi tilpasser den pædagogiske referenceramme således, at den enkeltes udvikling varetages bedst muligt.  *Hverdagen* På Birkedalen vægter vi højt, at det er beboernes hjem, og derfor er det med udgangspunkt i den enkelte, at vi tilpasser dagligdagen. Om eftermiddagen kan man være i lejligheden, men mange vil også gerne være i fællesrummene, hvor der læses, spilles spil og der er gode muligheder for kreative aktiviteter.Der er mulighed for ridning, som varetages af faste ledsagere, og en gang ugentligt er der tilbud i huset om klangmassage og musik.Alle beboere har dagbeskæftigelse, og er således ude af huset alle hverdage mellem 8.30 og 14.30. *Traditioner* På Birkedalen nyder vi at følge årets gang. Vi fejrer alle højtider med den pynt som hører til og maden, som er en vigtig del af traditionerne. I august holder vi en sommerfest for beboerne og deres pårørende.

Læs mere

Solbakken

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Tlf. 87 39 64 00

Kort

 Forstander
Flemming Lehm
Tlf. 20 78 67 31
e-mail: fll@aarhus.dk