Børn med Rygmarvsbrok

Hæftet  omhandler en stor del af de problemer, man som forældre med et barn med Rygmarvsbrok møder. Dette hæfte er mere uddybende end "Rygmarvsbrok, Børn og Voksne" og med væsentlig mere uddybende materiale.

 

  Hæftet kan downloades som pdf fil her i sin helhed.

Publikationer

Nogle af hæfterne kan købes, de koster kr. 50,- pr. stk. Prisen dækker administrationsomkostninger i forbindelse med forsendelse mm. De kan rekvireres ved enten at sende en mail eller ringe til nedenstående.
De fleste downloades her på siden under beskrivelsen af hæftet.
 
E-mail:
 
Tlf.
+45 87 39 64 00