Arthrogryposis Mutiplex Congenita

Hæftet omhandler en stor del af de problemer, man som forældre med et barn med AMC møder. Den henvender sig både til pårørende, sagsbehandlere og andre, der har med problemstillingen at gøre.

  Hæftet kan downloades her som PDF fil.

Publikationer

Nogle af hæfterne kan købes, de koster kr. 50,- pr. stk. Prisen dækker administrationsomkostninger i forbindelse med forsendelse mm. De kan rekvireres ved enten at sende en mail eller ringe til nedenstående.
De fleste downloades her på siden under beskrivelsen af hæftet.
 
E-mail:
 
Tlf.
+45 87 39 64 00