Absalonsgades botilbud

Boligerne i Absalonsgade er kommunes anviste boliger. Medarbejdere yder personlig, praktisk og pædagogisk støtte.

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskadede.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er servicelovens paragraffer. Solbakkens medarbejdere yder den personlige, praktiske og pædagogiske støtte efter §§ 83 og 85 og forvalter ledsagerordning efter § 97.

Formål

Formålet med at bo i boligerne Absalonsgade er, at du med personlig og praktisk hjælp samt støtte og vejledning udvikler og udnytter dine ressourcer bedst muligt, så du opnår en så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt.

Formålet kan også være at fastholde de tillærte færdigheder, så din livskvalitet kan bevares.

Din bolig

Du lejer en 2-værelses lejlighed med bad og køkken.Du tegner lejekontrakt med boligforeningen ALBOA, det er altså din bolig, hvilket betyder, at du selv skal være opsøgende i forhold til sociale kontakter, naboer mv.

 

Fællesskabet og brugerindflydelse

I Absalonsgade ligger vi vægt på brugerindflydelse. Det er derfor en forventning, at du deltager i husmøder, hvor der gives gensidige informationer og indgås aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mm.

Ved ansættelse af nye medarbejdere, er der altid en beboerrepræsentant med i ansættelsesudvalget, og du har derigennem indflydelse på valget af nye medarbejdere.

Solbakken udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for at komme med inlæg omkring dine ideer, synspunkter og oplevelser.

Praktiske oplysninger Absalonsgade

Personalekontor
Absalonsgade 30 A
8000 Århus C
tlf. 87 13 41 34
e-mail: absalon.solbakken@msb.aarhus.dk
Medarbejdere 22 48 08 74
Afdelingsleder 22 73 29 95
Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Boenheden på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.